Wrak Race Sielanka    

kwi 2024
21
niedziela
Początek 11:00 Miejsce Półwysep Sielanka Ośrodek Wypoczynkowy Adres Dźwierszno Małe 3C, 89-310 Łobżenica

REGULAMIN
NAZWA IMPREZY: Wrak Race Sielanka
DATA : 21.04.2024
Start godzina 11:00.
Odprawa kierowców godzina 9:30.
MIEJSCE: Półwysep Sielanka Ośrodek Wypoczynkowy,
Dźwierszno Małe 3C, 89-310 Łobżenica
CEL IMPREZY: Rozrywka oraz doskonalenie techniki jazdy w warunkach terenowych.
OPŁATA STARTOWA:
-do 5 kwietnia 200 złotych od auta
-do 12 kwietnia 220 od auta
-do 19 kwietnia 250zł od auta (zgłoszenia rozpatrywane indywidualnie)
-pilot 80 złotych
Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnik dopisany do listy startowej.
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 794974191
Dane do przelewu:
Sielanka Tomasz Henke
Alior Bank 91 2490 0005 0000 4530 5571 4953
W tytule: imie i nazwisko kierowcy oraz pilota (jeżeli startuje).
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zawody mogą zostać odwołane ze względu na małą ilość zgłoszeń do udziału, minimalna wymagana ilość zgłoszeń to 30-tu uczestników.
2. Do udziału w zawodach organizator ogranicza liczbę zawodników do 100 uczestników.
3. Opłata zawiera:
-opieka ratownictwa medycznego
-2 x naklejki z nr. startowym
– opłata parkingowa i za korzystanie z toru.
4. Kolejność zgłoszeń decyduje o numerach startowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wśród uczestników, badania stanu trzeźwości przy pomocy alkomatu przed jak i w trakcie trwania zawodów.
ODBIÓR TECHNICZNY:
1. Odbiór techniczny samochodów odbywać się będzie po zgłoszeniu w biurze zawodów co jest potwierdzone podpisem sędziego technicznego oraz zawodnika.
ZAWODY:
1. Po odprawie zawodnicy udają się do parku maszyn przy starcie gdzie pod kierownictwem kierownika parku maszyn ustawiają się do wyjazdu na tor według listy startowej (pierwsza grupa 6 aut lub więcej zależnie od decyzji organizatora zawodów ilość ta zostanie podana na odprawie)
2. Zawodnicy kolejnych grup startowych bezwzględnie pozostają w parku maszyn.
3. Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie samochody osobowe z napędem na jedną oś, z przednim lub tylnym napędem.
4. Warunki dopuszczenia auta do zawodów:
-samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w zawodach tylko w przypadku całkowicie opróżnionej butli,
-stan techniczny auta wycieki jakichkolwiek płynów uniemożliwia start w zawodach
-auta wyposażone w katalizator powinny je posiadać
5. Długość toru wynosi ok. 550m.
6. Przejazd samochodów odbywa się na torze o powierzchni nieutwardzonej odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym.
7. Ilość wyścigów gwarantowana to 3 lub więcej.
8. W zawodach może uczestniczyć osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami co potwierdza w biurze zawodów odpowiednimi dokumentami.
9. Zawody podzielone są na grupy i w każdej grupie może być 6 uczestników lub więcej.
10. Numery startowe oraz logo sponsorów należy umieścić trwale we widocznym miejscu z prawej i lewej strony pojazdu.
11. W samochodzie podczas przejazdu może znajdować się tylko kierowca oraz pilot po wcześniejszym wskazaniu w biurze zawodów i podpisaniu regulaminu.
12. Organizator nie zapewnia pojazdów do wyścigu
13. Nie dopuszcza się opon rolniczych
( tzw jodły) lub 4×4 oraz jakichkolwiek wzmocnień wystających poza zderzak przedni aut.
14. Pojazd musi posiadać z przodu zaczep do holowania, który nie może wystawać poza obrys zderzaka.
15. Nie dopuszcza się uzyskiwania średniej większej prędkości niż 25km/h.
16. Wszystkie odpady w tym uszkodzone elementy karoserii uczestnik winien zabrać i zabezpieczyć we własnym zakresie dotyczy również samochodów niezdolnych do kontynuowania dalszej jazdy po zakończeniu zawodów.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Kierowca obowiązkowo na czas przejazdu zakłada kask ochronny.
2. Samochód biorący udział w zawodach ze względów bezpieczeństwa powinien posiadać:
a) sprawny pas bezpieczeństwa
b) szybę czołową bez zagrażających uszkodzeń lub
c) posiadać szyby boczne – domknięte i nie oklejone folią ograniczającą widoczności
d) jeżeli szyby w samochodzie są uszkodzone lub jej nie ma, uczestnik powinien zabezpieczyć miejsce szyby siatką ochronną oraz posiadać gogle ochronne.
e) istotne elementy jak progi, mocowania foteli i pasów nie mogą być skorodowane
f) fotel kierowcy i pasażera sprawny bez uszkodzeń stelaża
g) jeżeli pojazd posiada tablice rejestracyjne i kołpaki zawodnik musi je zdemontować w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, jeżeli zawodnik zdecyduje się na montaż tablic lub innych przedmiotów personalizacyjnych robi to na własne ryzyko
h) zabrania się posiadania w kabinie przedmiotów luźnych i nie przymocowanych
i) nie dopuszcza się montażu „orurowania” wystającego poza obrys samochodu
j) montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, pasy szelkowe, klatki bezpieczeństwa są dopuszczalne
k) pojazd musi posiadać sprawny układ hamulcowy
l) wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się organizatorowi oraz sędziom uprawnionym przez organizatora
m) zawodnicy zobowiązani są stosować się do znaków i sygnałów dawanych przez sędziów:
 flaga zielona- tor wolny, odwołanie zagrożenia
 flaga czerwona- niebezpieczeństwo wszyscy stop
 flaga czarna- wykluczenie zawodnika z przejazdu. Wskazany zawodnik ma natychmiast zjechać do parku maszyn
 szachownica-koniec przejazdu kierowcy mają wolno dokończyć okrążenie i zjechać do parku maszyn
o) organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne zawodów
INFORMACJE KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w regulaminie w formie odrębnego komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej
www.facebook.com/wrakracesielanka
2. Każdy zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko co potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników zawodów i ich sprzętu jak również za spowodowanie przez uczestników pośrednio lub bezpośrednio szkody w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
4. Każdy kierowca powinien wykupić własne ubezpieczenie.
5. Zawody mogą zostać odwołane ze względu na małą liczbę uczestników lub nadzwyczajne zdarzenia losowe.
6. Jeżeli zawody zostaną odwołane z winy organizatora, to organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego wpisowego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny
NIESTOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU JEST RÓWNOZNACZNE Z WYKLUCZENIEM ZAWODNIKA Z WYŚCIGU.

Lokalizacja

Miejsce Półwysep Sielanka Ośrodek Wypoczynkowy Adres Dźwierszno Małe 3C, 89-310 Łobżenica

Organizator

Organizator Półwysep Sielanka Ośrodek Wypoczynkowy Adres Dźwierszno Małe 3C, 89-310 Łobżenica WWW https://polwysepsielanka.pl Telefon +48669505545 Facebook https://www.facebook.com/polwysepsielanka E-mail rezerwacje@polwysepsielanka.pl

©2024 

Formularz kontaktowy

Jeżeli masz jakąś sprawę to pisz śmiało.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?