Zasady patronatu medialnego

Promujemy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne

Portal Krajna.pl wypełniając misję mającą na celu promocję Krajny, wspieranie lokalnych inicjatyw i aktywności społecznej, proponuje bezpłatną promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Oferta skierowana jest do:

 • zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
 • domów kultury, kin i teatrów,
 • muzeów, biur artystycznych i galerii,
 • szkół podstawowych gimnazjum oraz uczelni wyższych, itp.
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, klubów sportowych, związków strzeleckich, stowarzyszeń, OSP, mediów (prasy, radia i telewizji),
 • innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe,
 • oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych oraz firm.

Oferujemy:

 • prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu oraz w kalendarzu wydarzeń,
 • w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji dodatkowy spot reklamowy,
 • szybką aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo),
 • rozesłanie informacji o imprezie do zaprzyjaźnionych redakcji oraz osób firm na stałe współpracujących z Portalem Krajna.pl.

W zamian oczekujemy:

 • opublikowania znaku graficznego Portalu Krajna.pl i/lub adresu portalu www.krajna.pl w materiałach informacyjnych i na plakatach oraz banerach reklamowych wydarzeń objętych bezpośrednim patronatem.
 • prezentacji znaku/adresu w trakcie trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu portalu w miarę możliwości – w publikacjach i programach o imprezie,
 • możliwości umieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy,
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) – biletów do rozdania w konkursie internetowym.

Uwagi techniczne:
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików elektronicznych. Wymagamy przynajmniej informacji e-mail o współpracy. Prośbę o patronat medialny należy składać przynajmniej na 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem. Jednak dopuszcza się podjęcie patronatu w dniu imprezy/wydarzenia gdy  jest to spowodowane nagłym zdarzeniem nie przewidzianym w kalendarzu imprez.

Przyjmujemy:

 • pliki tekstowe – w formacie .doc, .rtf lub .txt,
 • zdjęcia – w formacie .jpg, .tif,
 • pliki graficzne – w formacie .cdr, .psd, .pdf, .gif, .jpg, .png,
 • pliki dźwiękowe – w formacie .wav lub .mp3,
 • animowane banery reklamowe – w formacie gif, html5,
 • strony internetowe – w formacie .html (.htm, .shtml).

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Oferta patronatu dla Urzędów Gmin, Stowarzyszeń itp.

 • Oferujemy możliwość nieodpłatnego publikowania i redagowania na naszej stronie internetowej materiałów związanych z historią swojej okolicy/gminy/stowarzyszenia itp.
 • Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie po wymianie e-mail lub bezpośrednim spotkaniu z administratorem Portalu Krajna.pl

Uwagi końcowe:

 • w roli Patrona Medialnego możemy występować sami lub z innym portalem, radiem, czasopismem, gazetą,.. itp.
 • szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
 • patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych,
 • redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach – prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.

Więcej informacji po wysłaniu zapytania na e-mali: [email protected]

Zapraszamy do współpracy.

Pełne dane kontaktowe

Współpraca

Ciągle się rozwijamy i doskonalimy nasz Portal, a wszystkich zainteresowanych promocją Krajny serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account